Dikter om systrar / Dikters

Smile om deras sorg och deras bitterhet inte längre får valuta. Le mot dina fiender, och hans sting inte längre får valuta. Le för dig själv och din ondska inte längre får valuta. Men om du gör kunna le för världen, då hon kommer att le till dig möta.
Folk myndiga återfå sin ungdom , men fri från passioner .

Det faktum att rädslan, inte nu inte finns någon annanstans än i din fantasi. Oavsett om det kommer att hända i framtiden eller inte, är din rädsla i varje fall, tid, energi och en verklig slöseri med kroppsliga styrka.
Orättvisa realiseras på två sätt: genom våld, eller med hjälp av en falsk.
sätta likhetstecken mellan Gud och moral innebär att komma till avgudadyrkan, vilket innebär gudomliga människan.
Hur många slavar, liksom fiender.
Om du talar, så dina ord ska vara bättre än tystnad.
till Dig en besökare kommer - neraugies klocka.
Joy, som har ett ramverk för att övervinna smärta är en stjärna som lyser i den mörkaste natten.
Testamentera rikedom kids !

Dikter om systrar / Dikters