Wiersze o rodzinie / wiersze

najbardziej narażone na tego, kto traci .
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

szukać szczęścia gdzie jest to mało prawdopodobne, ale mądry człowiek szczęście w ich sąsiedztwie.
człowiek, kiedy musi podjąć kluczową krok w myśleniu :'' Co mam powiedzieć '' - ale kobieta ? '' jak ja apģērbšos ''?
To prawo, które nie pozwala nam cieszyć się więcej korzyści faktycznie źle [złe] z powodu rzeczy, które mówią: że są one dobre czy złe, jak my ich porównanie ze sobą. . . .
stworzył człowieka do szczęścia jako lotu ptaka .
PrzykazanieMatryca LED , a prawo jest światło , i re - edukacja jestdobrym sposobem na życie.
Nie ma to , że nie można przezwyciężyć , gdy pracuje .
dół piekāpsies naraz - można uznać za wysokie. Jeśli piekāpsies refleksji - powiedzieć, że jesteś słaby.
Puti , Puti , ziemelīti , Wigilia :magazyn dmuchanie żyto, pszenica , Kumeliņš pogrzeb w stajni !