Dzejolis par naudu / dzejoļi

Ir divi godkāres veidi: publiskā godkāre un privātā
godkāre, kuru var arī saukt par sirdsapziņu, cilvēka
pašapziņu, pašcieņu, tādējādi daudz taisnības ir
patiesībā, ka katrā no mums dzīvo divi cilvēki: tas, kurš
rīkojas, un tas, kurš vērtē.
Ziemassvētki ir laiks, kad cerībām pieaug spārni, bet agresijai noplok dūša. /Diāna Zaķe/

Tas, kurš darījis cilvēkiem labu, ir labs cilvēks. Tas, kuram ir nācies ciest par labiem darbiem, ir ļoti labs cilvēks. Tas, kurš labu darbu dēļ ir devies nāvē, tas ir sasniedzis tikumības augstāko pakāpi - varonību un pilnību.
Ko taureņi dara zemestrīcē? Taureņi neuztraucas zemestrīcē. Taureņi žēlo puķes zemestrīcē, mierina bites zemestrīcē. Jo tek ārā no šūnām medus zemestrīcē. Jo birst bitēm no kājām un pazūd smiltīs ziedputekšņi zemestrīcē. Taureņi mierina galotnes zemestrīcē. Jo ar dažām saknēm ir pārtrūkuši sakari zemestrīcē. Taureņi māca turēties gaisā zemestrīcē. Taureņi atskrien un izlaiž sivēnu no maisa zemestrīcē. Nav nekā baisa, nav nekā tāda tik baisa zemestrīcē, ka pašiem tā jātrīc, ka pašiem tā jāsāk trīcēt zemestrīcē. Jocīgi gan, ka tikai taureņi mums var līdzēt, kad zeme sāk trīcēt.
Vai atradīsies starp mums cilvēks, kurš laiku pa laikam nesajustu un neapzinātos sevī nesaskaņu starp vārdiem un darbiem, starp gribu un uzdevumu, starp dzīvi un mācību vispār?
Cilvēkam raksturīgi taisnoties par savām netikumiskajām
kaislībām, jo katras, pat pašās bīstamākās kaislības
sākotne meklējama labā šķietamībā.
Ja kāds vīrišķīgi pacieš spīdzināšanu, viņam piemīt visi tikumi, bet viens varbūt izceļas īpaši, parādās visspilgtāk - pacietība.
Nevis tas ir taisnīgs cilvēks, kas nedara netaisnību, bet
gan tas, kuram ir iespēja būt netaisnīgam, nevēlas par
tādu kļūt.
Dziedāšana mūsu sirdīs, mūsu prātus attur no ļauna un skubina uz labām, krietnām domām; jauka dziedāšana der cilvēkiem par dzīva prieka avotu.
Dižs gars noraida dižo un dod priekšroku mērenajam, nevis pārmērīgajam, jo mērenais ir noderīgs un dzīvotspējīgs, pārmērīgais - kaitīgs ar savu pārpilnību.