Dzejolis par ģimeni / dzejoļi

Daudz vieglāk cīnīties par saviem principiem nekā dzīvot saskaņā ar tiem.
Pārāk liels tuvums iznīcina daudzas izūzijas... Mūžīgi mīlēt viens otru var tikai tie, kuri nekad viens otru nav ieguvuši.

Labais un ļaunais ir asimetriski attiecībā viens pret
otru. Labais neatsaucas uz ļauno, lai pierādītu savu
taisnību, bet ļaunais, lai sevi attaisnotu, vienmēr
uzdodas par tādu vai citādu labā izpausmi.
Ja cilvēkam ir skaidra viņa sirdsapziņa un prieks pie visa, tad arī kā prasts zemnieks tas jutīsies par dažu labu lielmani laimīgāks.
Atmaksa šajā pasaulē iestājas vienmēr. Ir divi
ģenerālprokurori: viens - tas, kas stāv pie jūsu durvīm un
soda par pārkāpumiem pret sabiedrību, otrs - pati daba.
Viņai ir zināms viss tas, kam paslīdējusi garām likumu
uzmanība.
Ikviens, kas vecāks par trīsdesmit gadiem un brauc ar autobusu, ir neveiksminieks.
Spilgti raibie putni dzied sliktāk nekā pārējie. Tas pats sakāms arī par cilvēkiem. Samākslotā, izraibinātā formā veltīgi meklēt dziļu domu.
Ja vīrietis meklē sievieti, kura vienmēr labi izskatās, māk uzturēt sarunu, interesējas par politiku, labi dzied un turklāt apklust pēc pirmā lūguma, tad, patiesību sakot, viņam vajadzīga nevis sieviete, bet televizors.
Kristietībā viena mocekļa kaps top par daudzu mocekļu
šūpuli.
Tīra sirdsapziņa nav nekas cits, kā prieks par prieku, kas
darīts citam cilvēkam. Netīra sirdsapziņa nav nekas cits,
kā ciešanas un sāpes par sāpēm, kas nodarītas citam
cilvēkam aiz pārpratuma vai nevērības, vai kaisles
vadītam.

Dzejolis par ģimeni / dzejoļi